Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dodane przez lowisznice dnia Czerwiec 20 2013 14:23:34
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. zamówienia:
zaprojektowanie i wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły
numer ogłoszenia: 99401-2013

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zaprojektowanie i wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.